SELAMAT DATANG! ANDA ADALAH TETAMU YANG KE

free hit counter

Tuesday, October 27, 2009

Nota Ting. 4


Thursday, July 16, 2009

ANALISA PEPERIKSAAN


PENILAIAN MENENGAH RENDAH / PMR (2006-2008)

TAHUN

LULUS

GAGAL

BIL AMBIL

BIL LULUS

% LULUS

A

B

C

D

E

*2006

1

5

26

41

96

169

73

43.10

2007

14

33

45

65

9

166

157

94.58

2008

10

47

32

62

21

172

151

87.8SIJIL PELAJARAN MALAYSIA / SPM (2006-2008)

TAHUN

LULUS

GAGAL

BIL AMBIL

BIL LULUS

% LULUS

1A

2A

3B

4B

5C

6C

7D

8E

9G

2006

1

4

6

6

8

11

8

17

31

92

61

66.3

2007

2

2

5

9

10

10

16

18

77

144

67

40.53

*2008

2

9

3

7

5

6

2

16

78

128

50

39.06

Wednesday, July 15, 2009

OBJEKTIF


  • Berusaha mencapai peningkatan sekurang-kurangnya 5% setiap tahun dalam peperiksaaan awam, PMR dan SPM.

  • Meningkatkan bilangan/peratusan pelajar cemerlang.

VISI


Sentiasa berusaha mempertingkatkan pencapaian pelajar khususnya dalam peperiksaan awam di periingkat PMR dan SPM dari aspek kualiti dan kuantiti. Melahirkan pelajar yang bejiwa peka terhadap sejarah Negara dan bangsanya, mulia akhlaknya dan kukuh jatidiri sebagai rakayat yang cintakan agama dana tanahairnya.

MISI


  1. Pengetahuan sejarah dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian untuk menjadi warganegara yang berjiwa patriotik dan peka dengan masyarakat majmuk Malaysia.

  2. Sekurang-kurangnya 85% dalam peperiksaan awam cuba dipertingkat saban tahun sehingga ke peratusan 100%.

  3. Mengurangkan pencapaian gred D dan meningkatkan bilangan pelajar cemerlang dalam gred A dan gred B.

Thursday, July 9, 2009

CARTA ORGANISASI


PENGERUSI
Puan Hajah Hamidah bt Saman
(pengetua)

NAIB PENGERUSI
Tuan Haji Mohd Mohtar b. Hussin
(GPK Kurikulum)

KETUA BIDANG
Puan Hajah Shamsida bt. Mohd Nor

KETUA PANITIA
Encik Abang Abdul Rahman b. Abang Johnny

PENDAHULUAN


Sejarah merupakan matapelajaran teras dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) yang wajib dipelajari oleh semua murid secara berterusan selama lima tahun. Oleh itu, kurikulum Sejarah pada peringkat Sekolah Menengah Rendah (SMR) mestilah mempunyai kesinambungan pada peringkat Sekolah Menengah Atas (SMA supaya asas-asas pengetahuan, niali-nilai murni, kemahiran belajar dan pengalaman yang diperoleh dapat diperkukuh dan diperkembang.

Rakyat Malaysia perlu mempunyai pengetahuan tentang sejarah dunia luar supaya berkemampuan untuk bersaing dengan mereka. Maka, adalah penting pendidikan Sejarah memperkenalkan para murid kepada dunia luar memnerusi kurikulum futuris yang terus menekankan kepada pendidikan bertaraf dunia yang berkait rapat dengan teknologi maklumat dan komunikasi.

Sehubungan itu, Sejarah sebagai satu cabang ilmu perlulah ditekankan sebagai ilmu yang praktikal dalam kehidupan seharian dan mampu membentuk setiap warganegara Malaysia yang berjiwa patriotik.

 

Term of Use

No Copyright!

Search

Sejarah Copyright © 2009